Bostäder för ungdomar

I början av 2016 öppnade Stiftelsen Guldfällen ett nytt ungdomsboende enligt LSS 9§8 med tre platser beläget alldeles i närheten av Skillebyholms gård. Boendet är inrymt i ett mycket naturskönt område med utsikt mot havet. 

I boendet anpassar vi genomgående omsorgen efter den enskildes specifika behov och förutsättningar. Vi har ett nära samarbete med Novalisgymnasiet som har undervisningslokaler både centralt i Järna men också på Skillebyholms gård. Vi kan därigenom erbjuda en helhetslösning med skola och boende i nära anknytning till varandra. Skillebyholms natursköna park med djur och trädgårdsodlingar erbjuder en trygg och rogivande miljö.

Vi har för tillfället 2 lediga platser i boendet.