Bostäder för vuxna

Vi erbjuder både så kallade servicebostäder och gruppbostad på Skillebyholm. Här skapas möjlighet för integrerade helhetslösningar där man bor och arbetar på samma plats. Våra vuxenboenden har byggts för att passa den enskildes specifika behov.