Välkommen till Guldfällen

Stiftelsen Guldfällen bedriver socialterapeutiska omsorgsverksamheter på den biodynamiska utbildningsgården Skillebyholm utanför Järna.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete och har ett nära samarbete med en specialist i barn-och ungdomspsykiatri.

 I den rogivande miljön på gården erbjuder vi:

Daglig verksamhet med djurskötsel
enligt LSS 9§10

Bostad med särskild service för vuxna
enligt LSS 9§9

Bostad med särskild service för ungdomar
enligt LSS 9§8