Vi arbetar med ungdomar och vuxna som behöver stöd i vardagen.

Stiftelsen Guldfällen har sin verksamhet i och kring Järna, strax söder om Södertälje. 

Verksamheten består av tre delar:  
Förstärkta familjehem   
Boende enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
Daglig verksamhet enligt LSS