Om Stiftelsen Guldfällen

Stiftelsen Guldfällen skapar individuellt anpassat boende och daglig verksamhet för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

Verksamheten har funnits i femton år, vuxit och utvecklats successivt. I dag finns förutom kvalificerad familjehemsvård även några platser med bostad med särskild service för vuxna och en daglig verksamhet.
De enskilda boendena och den dagliga verksamheten har tillstånd enligt LSS.

Under åren har kontakter med terapeuter och läkare etablerats. Guldfällen har samarbete med en specialist i barn- och ungdomspsykiatri vid en neuropsykiatrisk mottagning. 

Vårt arbetssätt

Arbetssättet utgår från den läkepedagogiska och socialterapeutiska impulsen.
Läs mer på Värnas hemsida, www.varna.nu