Familjehem

Förstärkt familjehem ger möjlighet att utifrån individens särskilda behov skapa ett tryggt boende. En ansvarig familjehemsförälder är heltidsanställd inom det egna hemmet med uppgift att stödja den boende. Tryggheten i boendet utgör grunden i behandlingen. Därtill kommer skola och meningsfull fritid. Individens behov bestämmer vilka insatser som ges. Familjehemmet får regelbunden handledning, ledighet och avlastning ingår.

Placering i förstärkt familjehem kan innebära skolgång i gymnasiesärskola. Vi samarbetar med Novalis- och Parsifalskolan, båda skolor med waldorfinriktning.